Opis
Specyfikacja
Zapytaj o ofertę

Parcel­Cube MOBILE to numer jeden wśród ekono­micz­nych rozwiązań wymia­ru­ją­cych. Oferuje najlepsze w swojej klasie cenowej: rozdziel­czość ważenia, precyzję wymia­ro­wania oraz własne oprogra­mo­wanie w cenie urządzenia. Prosta obsługa, precyzja i nieza­wod­ność to największe zalety tego systemu. Dzięki zapisowi danych w formacie CSV integracja jest możliwa z każdym systemem WMS, a wdrożenie systemu zajmuje minimalną ilość czasu.

W Parcel­Cube MOBILE system zwiększa kilku­krotnie wydaj­ność punktu przyjęcia lub wysyłki towaru. Elimi­nuje ryzyko błędu w pomia­rach oraz posiada nieza­wodną konstrukcje, spraw­dza­jącą się w trudnych warun­kach. Nieza­stą­piony w inwen­ta­ry­zacji i plano­waniu powierzchni magazy­nowej, weryfi­kacji wymiarów przyj­mo­wa­nych paczek, kontroli wydawania towaru.

Jednostka mobilna zapewnia swobodę w poruszaniu się po magazynie. Dwa zestawy akumu­la­torów gwaran­tują po 8 godzin ciągłej pracy na każdym z nich. Stabilny wózek zapewnia dokład­ność pomiarów i wygodę trans­portu. Nieza­stą­pione przy okresowej inwen­ta­ry­zacji zapasów. Wersja mobilna jest dostępna dla Parcel­Cube 900 oraz Parcel­Cube 900XL.

WYMIAROWANIE:
Wymiary minimalne: 4x4x2cm
Wymiary maksymalne: 62x62x94cm/82X82X94cm

WAŻENIE:
Rozdzielczość ważenia: 0,005kg/0,01kg
Max. obciążenie: 55kg/80kg

Konstrukcja: stal malowana natryskowo
Sensory wymiarujące: ultradźwiękowe, 3 punkty
Pomiar wagi: 4-punktowy
Zasilanie: zestaw dwóch akumulatorów z prostownikiem 220V/50Hz
Połączenie: USB/RS232