Opis
Specyfikacja
Zapytaj o ofertę

Parcel­cube 900XL to numer jeden wśród ekono­micz­nych rozwiązań wymia­ru­ją­cych. Oferuje najlepsze w swojej klasie cenowej: rozdziel­czość ważenia, precyzję wymia­ro­wania oraz własne oprogra­mo­wanie w cenie urządzenia. Prosta obsługa, precyzja i nieza­wod­ność to największe zalety tego systemu. Dzięki zapisowi danych w formacie CSV integracja jest możliwa z każdym systemem WMS, a wdrożenie systemu zajmuje minimalną ilość czasu.

System zwiększa kilku­krotnie wydaj­ność punktu przyjęcia lub wysyłki towaru. Elimi­nuje ryzyko błędu w pomia­rach oraz posiada nieza­wodną konstrukcje, spraw­dza­jącą się w trudnych warun­kach. Nieza­stą­piony w inwen­ta­ry­zacji i plano­waniu powierzchni magazy­nowej, weryfi­kacji wymiarów przyj­mo­wa­nych paczek, kontroli wydawania towaru.

WYMIAROWANIE:
Wymiary minimalne: 4x4x2cm
Wymiary maksymalne: 82X82X94cm

WAŻENIE:
Rozdzielczość ważenia: 0,01kg
Max. obciążenie: 80kg

Konstrukcja: stal malowana natryskowo
Sensory wymiarujące: ultradźwiękowe, 3 punkty
Pomiar wagi: 4-punktowy
Zasilanie: 220V/50Hz
Połączenie: USB/RS232